Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

bloodstain
7750 ce9a
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 04 2018

bloodstain
2805 ae6b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
bloodstain

May 27 2018

bloodstain
4503 eaa0 500
via Radość.
bloodstain

May 16 2018

bloodstain
outdoors
Reposted fromDeva Deva viakikkeer kikkeer

January 07 2018

bloodstain
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasatyra satyra
bloodstain

 

Reposted fromtwice twice viasatyra satyra
9143 8fee 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viasatyra satyra
bloodstain
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viasatyra satyra
bloodstain
6731 84ad
Reposted fromzciach zciach vianoisetales noisetales

January 04 2018

bloodstain
1412 e9da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyra satyra
bloodstain
bloodstain
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle viajointskurwysyn jointskurwysyn
bloodstain
1751 5380 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahelenburns helenburns
bloodstain
Podsumuj całą swoją zupe jednym gifem

December 26 2017

bloodstain
bloodstain

Podobnie wygląda sprawa zapominania. Tam nikt nie słyszy: „Zapomnij”. Zamiast tego słyszy: „Let it go”, czyli mechanicznie tłumacząc: „Pozwól temu odejść”. To wyrażenie wali prosto między oczy – wszystko, co jest częścią twojego życia, jest w nim, bo nadajesz temu wartość. Zamiast pozwolić temu odejść robisz w swojej głowie szufladkę z napisem: „Chujowe doświadczenia, których nie chcę się pozbyć”. Nie idziesz do przodu, bo zamiast postawić kropkę, stawiasz same przecinki i babrasz się w przytłaczającym uczuciu porażki.

http://volantification.pl/2016/07/14/pozwol-temu-odejsc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl